Home » Wat doet SBL

Wat doet SBL

De stichting Bridge Leren biedt mensen die bridge willen gaan spelen of reeds bridgen, cursussen en oefenmogelijkheden aan.

SBL is een stichting die draait op vrijwilligers. Deze vrijwilligers spelen zelf het bridgespel al geruime tijd met heel veel plezier.

Een belangrijke doelstelling van SBL is om op een gestructureerde wijze de denksport bridge in de regio Noordwest Veluwe te bevorderen. Door bridge bij een breder publiek onder de aandacht te brengen, tracht SBL om de belangstelling voor deze sport zodanig te wekken dat meer mensen zich aanmelden om bridge te gaan leren en vervolgens, zoveel mogelijk in verenigingsverband te gaan spelen.

Dus:

  • belangstelling wekken;
  • bridgelessen geven;
  • stimuleren om bridge in verenigingsverband te gaan spelen;

SBL organiseert de lessen in Nijkerk, Putten, Ermelo en Harderwijk.

De Nederlandse Bridge Bond stelt faciliteiten, zoals promotiemateriaal in de vorm van flyers en posters beschikbaar en lesmateriaal.

Door middel van het verspreiden van promotiemateriaal en aandacht in de lokale media brengt SBL samen met de lokale bridgeclubs het bridge onder de aandacht.

SBL beschikt momenteel over 6 bridgedocenten die tijdens de lessen kunnen worden geassisteerd.

SBL geeft met name les aan beginnende bridgers. De beginnerscursus bestaat uit 2 cursussen van 12 lessen.

En als de eerste twee cursussen zijn volbracht, dan zou het natuurlijk leuk zijn als zij zich bij een van de bridgeclubs zouden aansluiten. Het blijkt echter dat beginnende bridgers dit erg spannend vinden en voelen zich vaak nog niet zeker genoeg om in clubverband te gaan spelen. Daarom organiseert SBL bij voldoende belangstelling speelavonden in de oefenclub. Hier kunnen beginnende bridgers met elkaar oefenen onder begeleiding van een bridgedocent. De theorie wordt herhaald en spelsituaties worden extra uitgelegd.

Na de oefenclub kunnen ook deze bridgers in clubverband gaan spelen.