Home » Bridgelessen algemeen

Bridgelessen algemeen

De Stichting Bridge Leren biedt mensen die bridge willen gaan spelen of reeds bridgen, cursussen en oefenmogelijkheden aan.

 

 

 

In 2019 zijn we naar volle tevredenheid overgestapt op nieuw cursus materiaal, dat door de Nederlandse Bridge Bond is samengesteld. Het is voor de cursisten gemakkelijker gemaakt om te begrijpen hoe het bridgespel in elkaar steekt. Met interessante oefeningen krijgt de cursist  sneller inzicht in het oplossen van spelopgaven. Het lesmateriaal bestaat uit een uitgebreid cursusboek en een boek met opgaven om thuis te oefenen. Want hoe meer je oefent, des te sneller zal je het bridgespel onder de knie krijgen.

Het lesmateriaal is gebaseerd op het zogenaamde Acol-biedsysteem met vijfkaart hoog.
Door goed in te spelen op de ervaringen en vooruitgang van onze cursisten, kunnen regelmatig nieuwe elementen aan het lesprogramma worden toegevoegd. Tijdens de lessen maken wij gebruik van audiovisuele apparatuur om zodoende de leerstof op een moderne, prettige en begrijpelijke wijze te geven.

De regels van het bridgespel worden op een zodanig heldere wijze uitgelegd, dat iedereen zich het spel eigen kan maken. De beginnende bridger kan zelfs vrijwel direct aan de kaarttafel plaatsnemen!

Voor beginners zijn er 2 cursussen van elk 12 lessen. De kosten van de bijbehorende lesboekjes en werkboekjes worden apart in rekening gebracht.

Na de beginnerscursussen krijgen de deelnemers de mogelijkheid om deel te nemen aan de Oefenclub, waar de theorie wordt herhaald en uitgebreid. Op de oefenclub wordt vooral speelervaring opgedaan. Het maakt de overgang naar het bridgen in een vereniging gemakkelijker.

Oefenprogramma Startersbridge

Om op een eenvoudige manier te leren bridgen op de computer  is er het programma startersbridge ontwikkeld. Dit is een gratis voorziening die te vinden is op de website van Berry Westra.

Startersbridge kan thuis gespeeld/geoefend worden met de computer.