Home » Bridgelessen algemeen

Bridgelessen algemeen

De Stichting Bridge Leren biedt mensen die bridge willen gaan spelen of reeds bridgen, cursussen en oefenmogelijkheden aan.
Iedereen kan zich bij ons aanmelden en meedoen aan ons programma, ook mensen die ergens anders cursussen hebben gevolgd.

In 2019 zijn we naar volle tevredenheid overgestapt op nieuw cursus materiaal, dat door de Nederlandse Bridge Bond is samengesteld. Het is voor de cursisten gemakkelijker maakt om te begrijpen hoe het bridgespel in elkaar steekt. Met interessante oefeningen krijgt de cursist  sneller inzicht in het oplossen van spelopgaven. Het lesmateriaal bestaat uit een uitgebreid cursusboek en een boek met opgaven om thuis te oefenen. Want hoe meer je oefent, des te sneller zal je het bridgespel onder de knie krijgen.

Het lesmateriaal is gebaseerd op het zogenaamde Acol-biedsysteem met vijfkaart hoog.
Door goed in te spelen op de ervaringen en vooruitgang van onze cursisten, kunnen regelmatig nieuwe elementen aan het lesprogramma worden toegevoegd. Tijdens de lessen maken wij gebruik van audiovisuele apparatuur om zodoende de leerstof op een moderne, prettige en begrijpelijke wijze te geven.

De regels van het bridgespel worden op een zodanig heldere wijze uitgelegd, dat iedereen zich het spel eigen kan maken. De beginnende bridger kan zelfs vrijwel direct aan de kaarttafel plaatsnemen!

Voor beginners zijn er 2 cursussen van elk 12 lessen. De kosten van de bijbehorende lesboekjes en werkboekjes worden apart in rekening gebracht.

Na de beginnerscursussen krijgen de deelnemers de mogelijkheid om deel te nemen aan de Oefenclub, waar de theorie wordt herhaald en uitgebreid. Op de oefenclub wordt vooral speelervaring opgedaan. Een fijne stap om de overgang naar het bridgen in competitieverband in een vereniging soepel te laten verlopen.

Wanneer er voldoende belangstelling is kunnen wij ook lessen organiseren voor  gevorderden kunnen. Thema’s als controle biedingen, vierde kleur, negatief doublet, cue-biedingen ed. kunnen worden behandeld afhankelijk van de wensen van de belangstellenden.
Voorts zijn Thema-cursussen of bridge-clinics mogelijk: korte cursussen rond verschillende biedconventies zoals de Multi, Muiderberg, etc.

Daarnaast kan SBL cursussen aanbieden op Bridgeclubs. De inhoud kan dan afgestemd worden op specifieke wensen.

Uiteraard krijg je van ons advies over lesboeken, oefen- en spelmateriaal.